Skûtsje Ebenhaëzer

Het wedstrijdskûtsje van Dokkum!

Adema Architecten

Adema Architecten trouwe sponsor van het wedstrijdskûtsje van Dokkum e.o.!

Adema Architecten is sinds 1972 gevestigd in de Noordelijkste stad van Nederland en al jaren een trouwe sponsor van ons skûtsje. Vanuit stads- en dorpsherstel en betrokkenheid bij het culturele erfgoed is het werkgebied in die tijd uitgebreid over heel Nederland. In de loop van de jaren is de restauratiespecialisatie verder uitgebouwd, resulterend in spraakmakende restauraties en her­bestemmingen. Daarnaast is de nieuwbouw- en ontwikkelingscomponent in cultuur-historische context een belang­rijk onderdeel van het werkveld. De combinatie van nieuw elan en historisch bewustzijn zetten we om in contextuele en creatieve ontwerpen waarbij de monumentale waarden startpunt zijn.

Met ons team van ruim 30 medewerkers hebben we de expertise om grote en kleine projecten vanaf inventarisatie tot oplevering en inclusief onderhoudsplanning uit te kunnen voeren. Ook onderzoek naar bouw- en cultuurhistorie kunnen we zelf uitvoeren. Daarnaast werken we zo nodig samen met diverse experts om tot de beste resultaten te kunnen komen.

Kijk op de website voor meer informatie.