Skûtsje Ebenhaëzer

Het wedstrijdskûtsje van Dokkum!

Het Skûtsje

In 2016 kwam het bestuur samen met de toenmalige schipper tot de conclusie dat investeren in het gehuurde skûtsje geen goede keuze was, liever op zoek naar een ander schip. Schipper Kees wist dat het skûtsje van fam. de Jong te koop was.

Uiteindelijk werd een overeenkomst gesloten met fam. De Jong om het skûtsje 1 jaar (2017) te huren en daarna over te gaan tot koop.

Familie De Jong is er altijd vanuit gegaan dat het skûtsje is gebouwd in 1903 te Franeker door de werf Brandsma.

Het schip lag begin 2017 bij schipper Kees van der Kooij voor de wal lag voor enige onderhoudswerkzaamheden. Simon van der Meulen was op bezoek bij de buurman van Kees. Samen met Frits Jansen, betrokken bij de stichting “Foar de Neiteam” (klik hier voor meer info), kwamen ze tot de voor ons verrassend conclusie dat het schip gebouwd is in…. Dokkum. De rest is inmiddels bekend en uitgebreid verslagen in de diverse media.

Jaarlijks wordt er door een groep vrijwilligers veel werk verricht om het schip in goede conditie te houden. Echter al dit harde werk zou onmogelijk zijn zonder de hulp van al onze sponsoren en particulieren die ons schip een warm hart toedragen.

Klik hier voor meer informatie over de herontdekking van het schip.

Het bestuur heeft zich destijds tot doel gesteld het schip zoveel mogelijk in oude staat terug te brengen. Al deze inspanningen en activiteiten hebben inmiddels geleid tot o.a.:

  • Het uitbrengen van een prachtig boek over de historie van het schip. Klik hier voor meer info. 
  • Het opnieuw dopen van het schip waarbij het de oorspronkelijke naam “Ebenhaëzer” terug kreeg.
  • Het laten maken van een schilderij van het schip. 
  • Het maken van het “Ebenhaëzer” lied. Klik hier voor het lied.
  • De restauratie van het schip waarbij het de oorspronkelijke kleuren terug kreeg.
  • Het schenken van een oud grootzeil aan het “Swettehus” waar het een nieuw leven krijgt. Ter ere hiervan werd een gedicht geschreven door streekdichter Geart Tigchelaar. Klik hier voor meer informatie over dit gebeuren.

Al deze inspanningen blijven niet onopgemerkt, er is zelfs verslag gedaan door Omroep Max op nationale TV. Klik hier voor de reportage. In de lokale media wordt ook regelmatig verslag gedaan van het schip.

Meer recent kwam het schip in het nieuws: